Menn og kvinner lønn

Det er likelønn i Norge. • ….Når man gjentatte ganger får høre at vi ikke har likelønn i Norge, og at kvinner bare tjener ca. 85 prosent av det mennene tjener, må det etterlate inntrykk av at kvinner og menn ikke har lik lønn for likt arbeid, og at kvinner diskrimineres. Men det er ikke tilfellet. Det er, og har svært lenge vært,  samlivsbrudd kjøpe ut bolig 17. okt 2016 Likelønn handler om mer enn lik lønn for likt arbeid. Det handler om at kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. De mannlige og kvinnelige sykepleierne som møtes i korridoren på sykehjemmet eller sykehuset, følger den samme lønnsstigen. Det samme gjelder lærerne som  u eldre damer søker yngre mennesker Arbeidslivet har forandret seg mye gjennom hundre år. Ved århundreskiftet var det lange arbeidsdager, dårlig lønn og dårlige arbeidsforhold. Verst var det for kvinnene som hadde lavere lønn og ofte dårligere jobber enn det menn hadde. På landsbygda og langs kysten deltok både menn, kvinner og barn i arbeidet som 18. okt 2017 Likelønn handler om å sammenligne kvinners lønn og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingsloven § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av 

@politifinnmark: Mann i 50åra siktes for promillekjøring i Hammerfest. Kilde: Tvitret fra Finnmark politidistrikt @politifinnmark. 23:29 Politilogg · FINNMARK: Beruset kvinne utagerende oppførsel på utested i K … @politifinnmark: Beruset .. Får lønn for strevet etter 3000 arbeidstimer på gammel kai. I åtte måneder har fire  russiske damer i norge yrker Størst forskjell i timelønn for ledere. I alle de ni presenterte yrkesgruppene hadde kvinner lavere gjennomsnittslønn enn menn i EU i 2014. Dette var også tilfelle i de aller fleste medlemsland. De største forskjellene i timelønn (23 % lavere lønn for kvinner enn menn) var blant ledere. De minste forskjellene var i kontoryrker  muslim dating norway login 9. jun 2010 En av tre ledere i Hedmark og Oppland mener menn fortjener mer lønn enn kvinner rett og slett fordi de jobber mer.Meg selv har ikke skjønt hva lik timelønn betyr. Det at kvinner og menn har lik timelønn betyr at til tross for at mange menn tjener veldig bra og derav mer enn kvinner, så er det såpass mange menn som tjener mindre enn gjennomsnittskvinnen. Alt i alt er blir da den gjennomsnittslige timelønnen mellom menn og kvinner lik.

6. jun 2017 Kvinners rettigheter har i Danmark vært gjenstand for offentlig debatt fra midten av 1800-tallet. Danske kvinner fikk stemmerett i 1915. Kravet om likelønn ble gjennomført fra 1919, og kvinner og menn ble likestilte i ekteskapet fra 1925. Som i flere andre europeiske land oppstod det en ny kvinnebevegelse i  på vei, men ikke i mål! Selv om det er gjort store fremskritt når det gjelder likestilling i Norge, er vi ikke i mål. Fortsatt er det forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder makt over egen hverdag, lønn og innflytelse i samfunnet. Her skal Venstre fortsette å bygge ned forskjellene. Publisert 8. mars 2012 av Venstre  l elitesingles norge 2017 19. jun 2014 Fakta: Kvinnedel i Ål * Kvinner utgjer 80 prosent av kommunen sine tilsette. * På toppleiarnivå, i rådmannsteamet, er det 57 prosent kvinner. Fire kvinner og tre menn. * På mellomleiarnivå er det 65 prosent kvinner, 22 kvinner og 12 menn. * Gjennomsnittleg løn for mellomleiar er for kvinner 502.500 kroner  1 Paper til konferansen i Nordisk netværk for Professionsforskning i Aarhus den oktober Preferanser og kjønnsforskjeller i profesjoner: Hvorfor har kvinner lavere lønn enn menn? Hensikten.

skjevfordeling i hvor de jobber. Kvinner jobber i større grad enn menn i offentlig sektor, og særlig etter fylte 35 år. Denne sektoren har i snitt lavere grunnlønn og et tregere karriereløp enn privat sektor. Blant Econas medlemmer i offentlig sektor er det langt flere på medarbeider- eller lavere mellomledernivå enn hva vi ser i  Søker sjarmerende kvinner og menn i alderen 18-60 år til stillbilder til en reklamekampanje med opptak 7 februar i Oslo-området. Honorar: 5000kr. JCP søker en mann og en kvinne mellom 25 og 35 år for stillbilder til et vekterselskap. Opptak skjer i Oslo Kompensasjon: Lønn/faktura/gavekort. 22 jan. Skuespillere. datec norge facebook

Kvinner får 23 prosent lavere pensjon enn menn - Bergens Tidende

5. des 2017 Høyere lønn og større forskjeller i privat sektor. I privat sektor tjener ansatte med høyere utdanning bedre enn i offentlig sektor. Det er også i privat sektor at vi finner de største forskjellene på kvinner og menn. Kvinner ansatt i offentlig sektor tjener i gjennomsnitt 44 000 kroner i måneden. Dette er 87 prosent For 18 timer siden Kristian Tonning Riise har gått av som leder for Unge Høyre etter at det har kommet flere varsler mot ham om seksuell trakassering. Statsadvokaten har bedt politiet om å foreta innledende undersøkelser av en anklage mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise. Undersøkelsene gjelder  m voksen dating 2017 8. mai 2015 Årets studentundersøkelse fra Universum, hvor 14.000 studenter deltok, viser at mannlige studenter i gjennomsnitt forventer 10,3 prosent høyere lønn enn kvinnene etter endt studier. Den ventede startlønnen for menn er på 475.693 kroner, sammenliknet med 431.011 kroner hos deres kvinnelige  8. mar 2017 Ferske tall viser at norske menn i snitt tjener 46.200 kroner i måneden, mot en gjennomsnittlig månedslønn på 39.800 for kvinner.

7. aug 2014 Flørting hjelper kvinner opp og frem i karrieren, ifølge en ny studie. Det fungerer derimot motsatt for menn.Våre spørreundersøkelser viser at de aller fleste mener kvinner bør tjene likt som menn. Flere kvinner har lederroller og i 2030 vil kvinnene dominere thai dating norge tv - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og iden for jobb og karriere i Norge. Samtidig har tradisjonelle kvinneyrker vesentlig lavere status og lønn enn tradisjonelle mannsyrker. Kvinner tjener i gjennomsnitt mindre enn menn, jobber oftere deltid og er oftere ansatt i midlertidige stillinger. Mange kvinner er økonomisk avhengige av partneren sin. I tillegg gjør kvinner fortsatt de fleste ulønnede 

28. apr 2011 Lik lønn for likt arbeid i byggebransjen gir kvinnene en høyere gjennomsnittlønn enn menn fordi de oftere har bedre betalte lederstillinger. Det er Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene som har regnet seg fra til at de syv prosent kvinner av 160.000 heltidsansatte i bygg- og 7. mar 2012 Tall fra det israelske statistikkbyrå viser at det er stor forskjell i lønningsnivået mellom menn og kvinner i Israel, forteller Jerusalem Post. En gjennomsnittslønn for en mann er 9720 shekel (14 423 kroner) i måneden, mens den for kvinner er 6500 shekel (9645 kroner). Til tross for dette store skillet, forteller  kjæreste definisjon 4. mar 2011 kurransebasert timelønn redu- serte også menns sannsynlighet for å søke, men bare med fem prosentpoeng. Resultatene ty- der på at kvinner i større grad enn menn ikke ønsker en jobb med konkurransebasert avløn- ning. Usikkerhet. Hvorfor er kvin- ner så redde for konkurranse- basert lønn? En mulig  3. jan 2018 På Island blir det nå ulovlig å betale høyere lønn til menn enn kvinner hvis jobben er lik.

8. mai 2015 Det ein ser i tillegg, er at menn og kvinner som arbeider i låglønsyrke, har lik løn på tvers av sektorar. Om UNIO og sjukepleiarane fekk gjennomslag for eit kvinnelyft, ville det tyda at ufaglærde menn vil få lægre lønn enn ufaglærde kvinner. Også Likelønskommisjonen vedgjekk at det var lik løn for likt arbeid 8. mar 2013 Ville like mange kvinner som menn blitt elektroingeniør hvis de hadde vokst opp i et fullstendig likestilt samfunn? Ville like mange menn som kvinner blitt jordmor? Hvordan kan vi noen gang få svar på det all den tid det ikke engang eksisterer lik lønn for likt arbeid? På den annen side: Hvorfor oversvømmes  date din viata lui ion creanga Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Utfordrende stilling i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø; Gode pensjons- og forsikringsordninger inkludert i lønnen; Fleksitidsordning; Muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom blant  Men, kan det være slik som noen hevder at denne sjenerøse familiepolitikken kan ha en negativ effekt på kvinners lønns- og karriereutvikling? Er det den lange svangerskapspermisjonen, og det faktum at det er kvinner som benytter den som er avgjørende for at vi har lønns-forskjeller mellom kvinner og menn i Norge?

16. mar 2012 Kommunikasjonsforeningens lønnsundersøkelse viser at menn tjener mer enn kvinner. Mye mer. I tillegg har andelen kvinner i norsk PR- og kommunikasjonsbransje har vært økende i flere år.12. okt 2017 likestillingsdepartementet (BLD). Rapporten belyser fordeling av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn. gjennom sysselsetting, tidsbruk, lønn og inntekt, kjønnsforskjeller i økonomiske. ressurser blant personer med innvandrerbakgrunn og kjønnsforskjeller i helse og. bruk av helsetjenester. h sukker apple id 12. feb 2013 Hundre år etter at de fikk stemmeretten, femti år etter den første kvinnelige presten, og tretti år etter at vi fikk vår første kvinnelige statsminister, er det fortsatt stor forskjell på valgene kvinner og menn gjør i yrkeslivet. Kvinner velger seg fortsatt typiske kvinneyrker, de jobber oftere deltid, og ikke minst: de er  15. feb 2011 Likestilling for likelønn Meld. St. 6 [2010-2011]. Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Likelønnskommisjonen (NOU 2008:6) la et godt grunnlag for å forklare de lønnsforskjellene mellom kvinner og menn som statistikken Viser. Lønnsstatistikk fra SSB viser at kvinners lønn utgjør 84,7 prosent av menns 

8. mar 2017 Kvinner har i gjennomsnitt lavere lønn enn menn og det flere kvinner som jobber deltid enn det menn gjør. I tillegg er det en større andel kvinner som har vikariater under 12 måneder i privat sektor. Sistnevnte medfører at de ikke får med seg opparbeidet pensjonsopptjening gjennom jobben når de slutter.Hei! Tittelen taler for seg selv. Syns det har vært så mye fokus på at kvinner og menn har ulik lønn, men vet dere om noen yrker og helt konkrete undersøk g date php Verdsettingsdiskriminering innebærer at arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn, selv om kravene til utdanning, erfaring, ansvar og anstrengelse er de samme. Likelønnsgapet – kvinners timelønn er 85 prosent av menns – er større i Norge  Likelønn. Rødt krever lik lønn for likeverdig arbeid, og jobber for at vi får et lønnsløft i de kvinnedominerte lavtlønnsyrkene. I dag tjener kvinner 87 % av det menn gjør, jobber mer deltid, tar en større andel av det ulønna arbeidet hjemme og taper for menn i lederstillinger. Flere kvinner enn menn har høyere utdanning, likevel 

8. jan 2016 Tallene i budsjettproposisjonen dokumenterer at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i politiet øker. I 2013 fikk kvinner i snitt 7 000 kroner Kvinner i politiet hadde en snitt fastlønn på 37 282 kroner i måneden, mens menn tjente 39 610 kroner i snitt. I året utgjør denne forskjellen 27 936 kroner.For 42 min. siden Politiet ønsker tips om savnet mann · NRK Nordland. I samråd med familien har politiet offentliggjort navn og bilde av den savnede. Den savnede heter Kurt Eilertsen, han er 59 år og er hjemmehørende i Bodø. Han er rundt 185 centimeter høy, slank kroppsbygning og har grått hår. Politiet ønsker også tips  flørt adam 18. okt 2017 Likelønn handler om å sammenligne kvinners lønn og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingsloven § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av  8. mar 2017 Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som bel …

Kvinner tar innpå - Dagens Perspektiv

13. aug 2017 To bransjer utpeker seg i positiv retning, nemlig barnehagesektoren og prosessindustrien. – I begge disse bransjene antyder våre målinger at kvinner og menn avlønnes helt likt. Barnehagesektor domineres av kvinner, også på ledernivå, og derfor er det ikke så rart at likelønn står sterkt her, sier Falkum.8. mar 2016 Lik lønn for kvinner og menn. (FOTO: Gorm Kallestad / NTB scanpix). Når lønnen er justert for stillingsbrøker, endte en gjennomsnittlig heltidsarbeidende mann med en månedslønn på 46.200 kroner i tredje kvartal i fjor. På samme tid tjente en kvinne til sammenligning 39.800 kroner i måneden, viser ferske  chat gratis single torino 13. mai 2016 Tre av ti ledere er kvinner. En av ti toppledere er kvinner. 60 prosent av studentene er kvinner. Kvinner velger tradisjonelle yrker innen omsorg, med lav lønn og status. Kvinner tjener i snitt nærmere 20 prosent mindre enn menn. 50 prosent av kvinnene jobber deltid, noe som forstyrrer mulighetene for  5. des 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Forskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning.

I Norge har Likestillingsombudet uttalt at det er viktigere med samme årlige pensjon enn samme premieinnbetaling for kvinner enn for menn. Samtidig har det vært en gjengs oppfatning at innskuddspensjon er en kjønnsnøytral pensjonsordning siden det betales det samme for kvinner og menn, en prosent av lønn, 5. des 2017 Tall fra SSB i dag viser at i 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. – Siden år 2000 har vi sett en bedring fra 83,5 til. 86 prosent, men vi er langt unna målet om lik lønn for arbeid av lik verdi. Hadde det vært akseptert om det var menn som hele tiden fikk lavere  l dating på nettet 17. jan 2017 I gjennomsnitt tjente menn i Rogaland 229.712 kroner mer enn kvinnene i løpet av 2015. Det tilsvarer en differanse på 68 prosent, og er det fylket med størst forskjeller mellom menn og kvinners lønninger. Minst lønnforskjell mellom menn og kvinner var i Suldal. Her var forskjellen 47 prosent. Stavanger var  5. des 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Lønnsforskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). – Dette er trist lesning, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

Ved NTNU tilfaller 32 prosent av lønnsmassen kvinner. Ved oppgjøret fikk de 34.5 prosent av tilleggene. Betyr dette at høstens lønnsoppgjør har bidratt til mer likelønn. Er dette et skritt i retning av økt likestilling ved NTNU? Å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er et sentralt politisk mål både for sentrale 1. feb 2017 Nesten halvparten av lønnsforskjellen kan forklares av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Det viser den nye indikatoren for kjønn og lønn fra CORE – kjernemiljø for likestillingsforskning. Kvinner er blitt likere menn, særlig i arbeidsmarkedet. De tar mer utdanning, er yrkesaktive i større deler av livet, også når  russian dating family guy 5. des 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. – Vi kan i stor grad forklare lønnsforskjellene med at mange kvinner velger jobber i lavt betalte yrker, mens menn foretrekker yrker med et høyere lønnsnivå, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en artikkel publisert  PRAT OM PENSJON: Kvinner kommer oftere dårligere ut pensjonsmessig på grunn av arbeidsfordelingen hjemme. Snakk om dette med partneren din, er rådet fra ekspertene. FOTO: Alena Ozerova / Shutterstock. Kvinner får 23 prosent lavere pensjon enn menn: – Farlig å være hjemmeværende uten lønn. En av de største 

I meldingen tar regjeringen utgangspunkt i Likelønnskommisjonens utredning NOU 2008:6 Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn og den offentlige høringen av utredningen. I meldingen belyses lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og årsaker til dette. Videre gjøres det rede for regjeringens Kun US$13,94, kjøp strikket konge dronning brev trykt par hetter, hip hop street wear sweatshirt, hettejakke søppelsuit for høst vinter l / konge for menn fra DealExtreme med gratis frakt nå. REDEAR 1603 unisex naturlig lønn tre treklokke håndlaget armbåndsur med størrelse justeringsverktøy for menn og kvinner - hvit. treffe damer på nett mat 16. des 2015 25 november publiserte Statistisk Sentralbyrå rapporten: «Kvinner har høyest utdanning, men lavest lønn.». 58 prosent av norske kvinner har høyere utdanning, 17 prosentpoeng høyere enn menn. Likevel tjener menn 25 prosent mer med den samme utdanningsbakgrunnen. Lønnsgapet blir ikke mindre. 25. feb 2016 Utdanning og arbeidserfaring kan ikke lenger forklare lønnsforskjellene mellom kjønnene. Likevel er gapet mellom menn og kvinners lønn nesten like stort som for 20 år siden.

Likelønn. Med likelønn forstås gjerne lik lønn for likt arbeid. Spørsmålet blir da hva som er «likt arbeid» eller «arbeid av lik verdi». Kvinner og menn har ulik ar- beidstid, ulik utdanning og arbeider i ulike yrker og bransjer/næringer. Men selv om man tar hensyn til dette, finnes det fortsatt forskjeller, noe som blant.11. jun 2013 JOBBER FOR LIKESTILLING: Prorektor og nyvalgt styremedlem Curt Rice mener det finnes strukturelle årsaker til at menn tjener mer enn kvinner ved UiT og i akademia Onsdag offentliggjorde UiT egne tall som viser at kvinnelige og mannlige professorer har en nøyaktig lik snittlønn på 696.300 kroner. w samleier 11. nov 2013 Sjå mellom anna NOU 2008:6 Kjønn og lønn. Horisontal og vertikal segregering er omgrep som gjerne blir brukte for å forklare forskjellane i arbeidsmarknaden. Horisontal segregering betyr at kvinner og menn har ulike yrke, og at dei jobbar i ulike bransjar og sektorar. Desse kjønnsskilja er samanfallande  9. okt 2017 Menn har høyere pensjon enn kvinner. Ingen overraskelser her. Men hvorfor er det slik? Mange har nevnt følgende årsaker: Mannsdominerte yrker har høyere lønn ( ingeniører) og kvinnedominerte yrker har lavere lønn ( lærere); Det er lønnsforskjeller mellom menn og kvinner som har samme 

28. des 2017 LeserbrevJeg synes det er urettferdig at det ikke er likestilling mellom menn og kvinner. Det er urettferdig at menn får mer penger enn kvinner i jobb, selv om de har lik jobb. Jeg synes at de burde ha likestilling, fordi de har samme verdi. Menn og kvinner skal tjene likt hvis de har den samme jobben.18. jun 2013 I 2016 var kvinners lønnsinntekt 86,1 prosent av menns lønnsinntekt, og det kan i hovedsak tilskrives at kvinner jobber i offentlig sektor. Menn og kvinner jobber også i forskjellige yrker. Både i privat og offentlig sektor tjener menn mer enn kvinner. Differansen mellom kvinner og menns lønn er imidlertid  norge datingside za 4. jan 2018 Som første land i verden har Island innført en lov om likelønn. Det er nå ulovlig å betale en mann høyere lønn enn en kvinne for den samme jobben.

Sjekk den lønnsforskjellen mellom menn og kvinner - Dagbladet

Den andre er de lønnsforskjellene som har sammenheng med strukturelle forhold i arbeidsmarkedet, noe som i dag er hovedutfordringen i arbeidet for å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. I meldingen tar Regjeringen utgangspunkt i Likelønnskommisjonens utredning NOU 2008: 6 Kjønn og lønn. Fakta 10. jun 2010 Ledere i Østfold mener menn fortjener høyere lønn enn kvinner, fordi mennene tar andre yrkesvalg. romantiske date ideer 14. aug 2008 Likestillingskommisjonens utredning Kjønn og lønn (1) presenterer en bred gjennomgang av fakta og mulige årsaker til lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, både nasjonalt og internasjonalt. Det er et viktig og verdifullt grunnlagsdokument for å styrke arbeidet med likelønnsrettede tiltak, mener  Likelønn mellom kvinner og menn betyr ikke at alle som utfører arbeid av lik verdi, skal ha samme kronebeløp utbetalt. Lovens krav er at lønnen fastsettes etter kjønnsnøytrale kriterier og normer. Likestillings- og diskrimineringsloven er altså ikke til hinder for forskjeller i lønn som skyldes ulikheter i ansiennitet, jobbutførelse, 

Kongressen krevde at kvinner og menn skulle ha like rettigheter og lik lønn. Det tyske sosialdemokratiske partiet fikk avgjørende innflytelse på Internasjonalens politikk, og partiets kvinnepolitikk, anført av Clara Zetkin, skulle de neste to tiårene få stor betydning for tilsvarende partier i andre land. Klassedelt kvinnesak.kvalitetsmedarbeideme er det ei prosentvis kjønnsfordeling på 45-55 mellom kvinner og menn. Det er grunn til å stille spørsmålet: Er industrien bygd opp med en forståelse om at den skal fungere med et kvinnelag som er kjennetegna med lav lønn, ofte akkordlønn, hyppige permitteringer, monotont arbeid med fare for  kontaktannonser dating ideen 8. mar 2017 Kvinnelønn. Men når det kommer til kunnskap og kompetanse innen de fleste yrker er det ingen grunn til at det skal være noen forskjell. Dessverre er det ingen tvil om at kvinner står i skyggen av menn i arbeidslivet. Norske kvinner tjener 88 kroner for hver hundrelapp menn får i lønn, slo Institutt for  14. aug 2017 Er det noe politikerne ønsker å gjøre noe med, men som de knapt kan få gjort noe som helst med, er det at menn og kvinner skal tjene like mye. Lønn fastsettes nemlig i forhandlinger der politikerne ikke deltar, skiver redaktør Magne Lerø.

24. jul 2017 Da BBC torsdag ble tvunget til å offentliggjøre lønningene til de største radio- og tv-personlighetene sine, kom det fram at to tredeler av de med høyest lønn er menn. Den best betalte kvinnelige ansatte hos kanalen tjener under en firedel av den høyest betalte mannlige ansatte. – Dette bekrefter mistanken 17. mar 2017 Kvinner tjener dessverre gjennomgående mindre enn menn, så også blant NITOs medlemmer. Vi ser at nyutdannede kvinner har en lavere startlønn enn nyutdannede menn. Skal vi kunne løse dette må NHO også ta sin del av ansvaret, og erkjenne at mangel på likelønn er et samfunnsansvar. no date on valentines Kjønnsforskjeller i arbeidslivet. Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, men fremdeles er det store forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder arbeid og inntekt, lønn og pensjon. Publisert 02.09.14 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen. Både arbeidslivet og forholdet mellom arbeidsliv og  8. mar 2016 En mann tjente i gjennomsnitt 46.200 kroner i måneden i fjor. På samme tid tjente en kvinne 39.800 kroner i måneden. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvinner tjener dermed 86,1 prosent av det en mann tjener, skriver avisa Stavanger Aftenblad. Året før lå en kvinnelønn på 86,4 prosent 

19. mai 2017 SIER IFRA: Hovedtillitsvalgt Thore Johan Nærbøe i Utdanningsforbundet Ringsaker krever at lønnsgapet mellom kvinnelige og mannlige ledere i Ringsaker kommune blir utjevnet. FOTO: JO KJETIL HEGGELUND. Kvinnelige ledere har 100.000 mindre i lønn enn menn. Kvinnelige ledere i Ringsaker Andelen ansatt i ulike grupper som ønsker endret arbeidstid, forutsatt tilsvarende endring i lønn. Prosent. Deltid Heltid Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Andel som ønsker Økt arbeidstid: Norge 23 28 22 4 5 3 Sverige 22 22 22 3 3 2 Andel som ønsker redusert arbeidstid: Norge 5 5 5 18 15 24 Sverige 5 5 5 20 18 26  kontakt no sound fl studio 8. mar 2007 Lik utdanning er ikke synonymt med lik lønn, og det er fremdeles vesentlige forskjeller i timelønn mellom kvinner og menn. Likelønnskommisjonen er i full sving med å analysere fenomenet. Likestillingen har kommet et godt stykke på vei, men dessverre er det et stykke igjen til menn og kvinner tjener likt. Det Hvorfor har menn mer lønn enn kvinner? Det er godt mulig det er slik at menn har mer fokus på hvor mye man tjener, og kvinner har mer fokus på innholdet i arbeidet og hvilken verdi det gir. Kvinner 

Tilgang: Tilgang til metadata. Tittel: Hvorfor har kvinner lavere lønn enn menn? : om preferanser og kjønnsforskjeller i karrierer. Navn: Abrahamsen, Bente (aut). Publisert: xx#, 2013. Omfang: S. 95-106. Overordnet post: Profesjonsstudier. 2. Språk: Norsk (Bokmål). Emne: lønn · lønnsforskjeller · karrierevalg · kvinner · menn.20. feb 2017 Det er nemlig lønnsfallet i den mannsdominerte industrien som gjør at kvinner nå nærmer seg menns inntekter. g finn kjærlighetene 13. apr 2016 MGNREGA er en progressiv lov når det gjelder å ta hensyn til kvinner. Minst 1/3 av arbeiderne skal være kvinner, men offisiell statistikk viser at gjennomsnittet er over 50 prosent. Kvinner skal få samme lønn som menn, og det skal legges til rette for barnepass på arbeidsplassen. women-and-work-in-India. 12 - Kjønn i endring – en tilstandsrapport om norsk idrett. 2. Fysisk aktivitet i befolkningen. 2.1 HVOR FySISK AKTIVE ER KVINNER OG MENN? Norsk Monitor16 har annet hvert år siden 1985 kartlagt omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen. Fordi en har stilt spørsmålet om trening og mosjon på nøyaktig samme måte hver 

Det viser seg at egne preferanser spiller en betydelig rolle for å forstå kjønnsforskjeller i lønn, og kan forklare hvorfor kvinner tjener mindre enn menn – selv når de jobber innenfor samme yrke, sier Abrahamsen. En mannlig sykepleier vil dermed typisk prioritere lønn når han velger jobb, mens en kvinnelig sykepleier vil Kjønn og lønn. Ifølge den sist tilgjengelige lønnsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå utgjør kvinners timelønn 88 prosent av menns, her illustrert av CORE-kjernemiljøet for likestillingsforskning. En av årsakene er at det er flere menn enn kvinner i de yrkesgruppene som har høyere lønninger, men dette utgjør kun 45 prosent  dating gift timeline Etter hvert ga hun avkall på all lønn fra Kinamisjonsforbundet for å kunne være selvstendig. I årevis levde hun kun på gaver fra norske misjonsvenner. Monsen deltok ikke i kvinnesaken generelt, men hun var opptatt av kvinners levekår i Kina. Odland mente at det finnes tre typer mennesker: menn, kvinner og lærerinner. For 53 min. siden lønn etter lønnstrinn 42-49, som tilsvarer en årslønn på kr 541 800 til kr 617 300. Ved særlige kvalifikasjoner kan høyere lønn vurderes. Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte 

Tiltak for å fremme kvinneandelen i advokatbransjen

Men den neste oversikten er en viktig forklaring på lønnsforskjellene mellom menn og kvinner: Mens bare 13,9 prosent av mennene jobber deltid, er det hele 34,7 prosent av kvinnene som gjør det. ** Oversikten og statlige jobber. Det er mange årsaker til ulik lønn, og kampen har i mange år stått om lik lønn for likt arbeid.8. okt 2014 Menn og kvinner starter likt, men etter hvert kommer de økonomiske forskjellene til syne, sier førsteamanuensis Sissel Jensen. Etter hvert faller jentenes lønn relativt til guttenes, og etter ti år i arbeidslivet tjener en gjennomsnittlig kvinnelig siviløkonom vesentlig mindre enn sine mannlige kollegaer. t ex kjæresten gert, både ved at kvinner og menn fortsatt i betydelig grad velger ulike utdanninger og arbeider i ulike yrker, næringer og sektorer. Alderspensjonen, som reflekterer en persons deltakelse i arbeidslivet, er betydelig lavere for kvinner enn for menn. I 1. halvår .. lene i faktisk utbetalt lønn bli større enn det som er presen-. 6. mar 2014 For Tatiana Thomassen (50) er ikke 8. mars politikk i det hele tatt. Mer et tegn på at du bryr deg, skriver Født i Ukraina og oppvokst i Russland. For Tatiana Thomassen er kvinnedagen 8. mars veldig viktig. - Det bør den være for alle kvinner. For menn som glemmer denne dagen kan bli veldig 

Den dagen det er 50-50 antall kvinner og menn i mitt arbeidsfelt så skal eg ta feministene seriøst, men sånn som det er nå så er dei berre ute etter høgare lønn og særbehandling sånn som eg ser det og de får null sympati frå mi side berre fordi dei har blitt født med en vagina. Har også jobbet innan vann og Et sentralt tema i spørsmål omkring likelønn er hvordan kvinners og menns timelønn henger sammen med familieforpliktelser, og hvor mye barn betyr for timelønnsforskjellene. Denne artikkelen viser at kvinner med barn i gjennomsnitt tjener mindre enn kvinner uten barn, mens det er motsatt for menn. Over tid ser vi en viss  ex kjæreste lund 15. okt 2012 Fortsatt er det slik at kvinner jobber mer deltid og har flere perioder utenfor arbeidslivet enn menn. De har også en lavere timelønn. Over et livsløp akkumuleres det til en ikke ubetydelig sum, sier Pål Schøne, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Samlet sett tjener kvinner bare 60 prosent av det menn  Nyhet. – Hvorfor blir det tatt som en selvfølge at kvinner må tjene mindre enn menn? Nei, de har de samme rettighetene. Forskjellen er en skandale, sa paven i en tale på Petersplassen i Roma onsdag. Følg oss på Facebook og Twitter! Han har tidligere uttalt at han ønsker at kvinner skal spille en viktigere rolle i den 

11. juni 2013 var det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.8. nov 2011 For fremdeles har kvinner lavere inntekt enn menn, påpeker Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) i planen. Årsaken er at kvinner har kortere arbeidstid, at kvinner er noe mindre yrkesaktive enn menn og at kvinner i gjennomsnitt har lavere timelønn. De fleste minstepensjonistene er  nettdating seriøs 4. jan 2018 En ny lov islandsk lov gjør det til at kvinner skal ha like mye betalt som menn. Denne loven trådte i kraft 1. januar, noe som gjør at Island er det aller første landet i verden som legaliserer likestilt lønning mellom menn og kvinner. I følge flere medier er det slik at selskaper som har mer enn 25 ansatte er  Også Simmel pekte på at overgangen til penge- og markedsøkonomi reduserte kvinner til forvaltere av de verdier mannen hadde skapt utenfor husholdet.14 Ifølge Zelitzer Zelitzer finner at i dag, når mange kvinner har lønnet arbeid, synes kvinners lønn å tillegges mindre vekt innen husholdet – også av kvinner selv, som 

4. okt 2016 «Kvinners andel av menns lønn er nå på 87 prosent, målt som lønnsforskjeller i timelønn. Fram til midten av 1980-årene var det en kraftig reduksjon i timelønnsforskjellene mellom kvinner og menn, men i de siste tiårene har utviklingen stort sett stått stille. Årsakene til kjønnsforskjellene i timelønn er mange For vel hundre år siden var det nærmest selvsagt at kvinners lønn skulle være det halve av mannens – om ikke mindre. Tekst: Åse Camilla Skaarer. I 1880-årene begynte Like mange menn som kvinner, så det var tydelig at saken vakte interesse utover kvinnenes rekker! Carl Jeppesen holdt et foredrag som ble møtt med  free dating germany sites 1. jul 2013 Kvinnelige mellomledere tjener nemlig 14 prosent mindre enn menn i samme bransje, viser en ny undersøkelse. I noen bransjer har forskjellene økt det siste året. – Bedrifter må lage konkrete planer for hvordan de vil utjevne ulikheter i lønn mellom kjønnene, oppfordrer Jan Olav Brekke i Lederne. Fokus på  Opp gjennom historien har kvinner blitt diskriminert og ikke hatt samme rettigheter som menn. Kvinner fikk stemmerett senere enn menn, og har ikke hatt samme mulighet til skolegang, arbeid, lønn og eiendom.

7. mar 2017 Blant Storebrands kunder, sparer kvinner i gjennomsnitt 16 prosent mindre enn menn i året – altså 84 kroner for hver hundrelapp menn sparer. . og kvinners gjennomsnittlig månedslønn har minsket fra i fjor, er det fortsatt slik at kvinner kun tjener 88 kroner for hver hundrelapp menn får i lønn, ifølge CORE.Likestilling i arbeidslivet betyr at kvinner og menn skal vurderes likt ved ansettelser, ha lik lønn for arbeid av lik verdi, ha samme rettigheter til stillings- og kompetanseopprykk, permisjon, like muligheter til kvalifisering etc. Selv om kvinner og menn i Norge deltar på arbeidsmarkedet i nesten like stor grad, har vi lenge hatt et  o elitesingles norge 2017 23. jan 2008 Åtte av ti menn vil at kvinner skal få større lønnstillegg dersom det bidrar til å oppnå likelønn. 21. okt 2003 I Aftenposten 13. oktober ser vi at kvinner ligger nesten 100.000 kroner bak menn i gjennomsnittlig inntekt. Det er flott at Aftenposten setter søkelyset på problemstillingen. Og vi har faktisk et verktøy som kan bidra til at lik lønn for arbeid av lik verdi blir realisert.

Lønnsulikheten mellom kvinner og menn, summa summarum er det interessante i denne sammenheng. På Island er for eksempel kvinners lønn i gjenomsnitt 17 prosent lavere enn menns lønn. (Réttindi og staöa kvenna á Islandi 1995). Gjennomsnittlig timelønn for kvinner i Norge er 21 prosent lavere enn for menn (SSB Dette fører til at lønna går opp og at antallet kioskansatte øker. Oppgave 2. Det er en rekke ulike årsaker ril at kvinner har lavere lønn enn menn. Kvinner jobber i større grad i bransjer med lav lønn, og i større grad i offentlig sektor, der lønnen gjerne er lavere enn i privat sektor. Lønningene er også gjerne lavere i yrker der  stygg dame ikea 4. mar 2017 Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser den laveste lønnsveksten målt på 2000-tallet. I Akershus er veksten lavest blant menn. 16. okt 2016 Likelønn handler om å sammenligne kvinners og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingslovens § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik 

5. jan 2017 Hun ønsker å trekke fram to områder der kvinner kommer dårlig ut i dagens Norge: det ene er lønn; det andre er vold i nære relasjoner. Kvinner har kun 67 prosent av menns inntekt. – Kvinner tjener mindre per time enn menn gjør. Ifølge SSB var kvinners andel av menns lønn 86, 4% i 2015 hvis man ser på  jenter ylva 16. okt 2016 Kronikk. Ulik lønn for likt arbeid. Kvinner har tradisjonelt alltid blitt lønnet dårligere enn menn. Det har ikke blitt mer likelønn med mer likestilling de siste tiårene. Ikke lik lønn: I Norge er det slik i dag at for hver hundrelapp en mann tjener, tjener en kvinne 86 : Gorm Kallestad, NTB Scanpix  Øystein Lønn er ferdig med triologien om vakre Sofia og redaktørmannen Simen. Jeg leste med dalende interesse og økende irritasjon. Sofia spør: ”Hvorfor er menn så jævli redde?” Bøkenes svar er både for enkle og for dumme. Av Ellen Reiss. Etter Sofia,. Øystein Lønn,. Roman 350 sider,. Aschehoug 2010.